Religie & cultuur in de Lage Landen IKON logo publieke omroep
Lux Het Vermoeden
De Vermoeden Viering
Lux Magazine
Luxmagazine
10 jaar na 9/11
    TV Ned 2 - Maandag 25 juli 2011 OM 23.16
    herhaling: TV Ned 2 - Dinsdag 26 juli 2011 OM 14.13
  P3050196-site.jpg
  De wereld 10 jaar na 9/11

In deze tweede reeks van de serie LUX met internationale denkers & doeners overstijgen we de zwartgalligheid en het maatschappelijk onbehagen in de zompige polder en bieden we uitzicht op nieuwe kansen en zelfverzekerd optimisme. In LUX geen fact free politics, maar hoopvolle feiten en aansprekende gedachten. Denken helpt op weg naar een nieuw decennium! 10 jaar na 9/11 borduurt voort op de thematiek van de met een Europese prijs onderscheiden serie Grote denkers over de toekomst, in de vorm van interviews met en portretten van o.a. Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Daisy Khan, Feisal Abdul Rauf, Seyla Benhabib en Doug Saunders. Warm aanbevolen voor Henk en Ingrid, Ahmed en Jim en de linkse en rechtse elites van Nederland.

Klik hier om de eerste uitzending te bekijken
Klik hier om de tweede uitzending te bekijken
Klik hier om de derde uitzending te bekijken

Klik hier om de vierde uitzending te bekijken

Na 9/11 is angst alomtegenwoordig en een geduchte politieke factor. We zijn bang voor het terrorisme, het onbekende, ‘de’ islam, de globalisering, de Europese Unie en de economische crisis. Al deze angsten doen terugverlangen naar oude zekerheden en duidelijk afgebakende identiteiten. De uitspraak van onze minister-president dat hij ‘Nederland wil teruggeven aan de Nederlanders’ getuigt van het terugkerend nationalisme.

De populistische handelaren in angst varen er in heel Europa wel bij. Maar zij kunnen beter in de leer gaan bij onze oer-Hollandse volkszanger van het levenslied, Andre Hazes. Want die wist het al: angst is een doodlopende weg. Hazes indachtig kiest LUX als motto voor haar nieuwe serie: Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug!

Op de late maandagavond bewijst deze zomer de IKON zijn bestaansrecht met een serie specials van het magazine LUX over de wereld na 11 september. Er is niet op een paar centen gekeken om in New York, Londen of Istanbul "denkers en doeners" op te zoeken die iets te melden hebben over problemen waarvan we in Nederlands soms lijken te denken dat ze alleen maar hier voorkomen.
- Hans Beerekamp in NRC

De DVD van de nieuwe serie LUX: De wereld 10 jaar na 9/11 kan besteld worden door € 15,- over te maken op rekeningnr. 606.000 ten name van IKON, Hilversum, o.v.v. 'LUX 10 jaar na 9/11' plus postcode en huisnummer. De dvd met de hele serie wordt na de laatste uitzending, dus na maandag 15 augustus verzonden.

Aflevering 1: Het Design van de Angst (25 juli)

Zygmunt Bauman

Met Zygmunt Bauman, emeritus-hoogleraar in de sociologie in Leeds en Warschau en één van de invloedrijkste sociale denkers ter wereld en zijn dochter, architect Irena Bauman.

Door de permanente veranderingen zijn mensen onzeker en angstig over hun dagelijks bestaan. Wij voelen ons bedreigd in ons levensonderhoud, onze positie in de wereld, en in onze identiteit. Wat we niet kunnen beheersen is onbekend en onbegrijpelijk en dat is weer beangstigend.

Ook in Nederland rukt de angst op als vormgever van het dagelijks leven. We zien het in gated communities, cameratoezicht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een vergaande inbreuk op privacy voor ‘ons aller’ veiligheid. De roep om veiligheid klinkt steeds frequenter. Maar waarom eigenlijk? De paradox is dat we niet eerder in zulke veilige samenlevingen hebben geleefd maar banger zijn dan ooit. Is het mogelijk dit tij te keren? Bauman & Bauman laten zien dat het anders kan.

Ma 25 juli 23.17 Ned 2, Herhaling di 26 juli 14.18 en zo 9 okt 12.00.

Bekijk deze uitzending

Meer informatie over deze uitzending

Aflevering 2: Wolven in schaapskleren? (1 augustus)

Park51 Cordoba House

Met Daisy Khan , directeur American Society for Muslim Advancement in New York & imam Feisal Abdul Rauf.

In de aanloop naar de herdenking van 9/11 in 2010 breekt in New York een rel uit rondom het geplande islamitische centrum bij Ground Zero, Park51 genaamd. Daisy Khan en imam Feisal Abdul Rauf zijn de voortrekkers van dit initiatief, waarmee ze juist de interreligieuze dialoog verder wilden entameren. Na negatieve en soms aantoonbaar onjuiste berichtgeving door rechtse bloggers als Pamela Geller (die het over 'de ground zero moskee' heeft), wordt het verzet opgepikt door de rechtse media en republikeinse politici als Sarah Palin. Een ware controverse is geboren. In plaats van voor vredestichters worden Khan en Rauf uitgemaakt voor wolven in schaapskleren. LUX gaat op zoek naar de drijfveren van Khan en Rauf en de mogelijkheden en onmogelijkheden van een liberale, Westerse Islam.

Ma 1 augustus 23.17 Ned 2. Herhaling di 2 augustus 14.18 en zo 16 okt 12.00.


Bekijk deze uitzending


Meer informatie over deze uitzending

Aflevering 3: Pleidooi voor gastvrijheid (8 augustus)

Seyla Benhabib

Met Seyla Benhabib, hoogleraar politieke wetenschappen aan Yale. Benhabib bekleedde de Spinoza leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en ontving in 2004 een eredoctoraat van de Universiteit voor Humanistiek.

Mensen verplaatsen zich continu van continent naar continent, van land naar land. Deze globalisering heeft grote gevolgen voor de levensvatbaarheid van ‘de nationale identiteit’. Dit stelt ons voor fundamentele vragen als: Hoe gaan wij om met de rechten van ‘anderen’? Hoe open zijn ‘onze’ grenzen? Hoe soeverein zijn we als land? Wie mag zich burger noemen? Kortom: wat is het spanningsveld tussen nationale en universele mensenrechten? Het thema is actueler dan ooit, nu ook in Europa landen hun grenzen weer willen sluiten onder invloed van de vluchtelingen uit de landen van de Arabische lente.

De hedendaagse trend is dat wij ons terugtrekken op onze ‘eigen identiteit’ vol nostalgische verlangens naar een roemrucht verleden: Ik hou van Holland. Maar deze reflex om het verleden te koesteren, maakt ons niet klaar voor onze toekomst als wereldburger. Benhabib houdt een pleidooi voor het universele recht op gastvrijheid, omdat we leven in een wereldgemeenschap en niemand zijn geboorteland gekozen heeft.

Ma 8 augustus 23.17 Ned 2. Herhaling di 9 augustus 14.18 en zo 23 okt 12.00.


Bekijk deze uitzending

Meer informatie over deze uitzending

Aflevering 4: De migrant als motor van de economie (15 augustus)

Doug Saunders

Met de Canadees-Britse onderzoeksjournalist Doug Saunders. Onlangs verscheen zijn boek getiteld: De trek naar de stad.

Eén van de belangrijkste politieke en economische ontwikkelingen van de 21-ste eeuw is de trek naar de steden. Voor het eerst in de geschiedenis wonen er meer mensen in de stad dan op het platteland. Saunders toont aan dat wijken waar veel migranten zich vestigen vaak dynamisch zijn en een groot economisch potentieel hebben. LUX werpt een blik op drie immigrantenwijken in Londen, Amsterdam en Istanbul.

In plaats van keer op keer migranten te reduceren tot hun cultuur of religie, wordt het de hoogste tijd ondernemerschap en zelfredzaamheid aan te moedigen en te koesteren. Het probleem is niet dat er teveel migranten zijn, het probleem is dat we een korte termijn-visie hebben. Zonder immigratie zal onze levensstandaard dalen en welke politicus wil dat op zijn geweten hebben? Ook Europees gezien zijn er gezien de onvermijdelijke vergrijzingsgolf in 2050 maar liefst 80 miljoen extra arbeidskrachten nodig. Een goede immigratiepolitiek is puur eigen belang. En dus is hier goed koopmanschap geboden, een echte Hollandse deugd!

Ma 15 augustus 23.17 Ned 2. Herhaling di 16 augustus 14.13 en zo 30 okt 12.00.


Bekijk deze uitzending

Meer informatie over deze uitzending

Bookmark and Share
Reacties

Er zijn 15 reactie(s)
Pagina: 1 2 3 

Naam: Jeroen
desinteresse in de politiek
Prof. Bauman noemt een aantal interessante denkbeelden. De theorie dat de nationale politiek macht verloren heeft aan de onvatbare globalisering en dat dit leidt tot minder vertrouwen in de politiek, angst en onzekerheid bij mensen, vind ik interessant. Ik vraag mij af of dit een van de oorzaken is dat de, in mijn ogen nieuw-fascitische en populistische, PVV aanhang vindt in Nederland.
Naam: nn
Belangen tegenstellingen
Sorry voor de spel fout. Het moet zijn : een gated communitY.
Naam: nn
Belangen tegenstellingen
Er werd in de uitzending ontkend dat er belangen tegenstellingen zijn. Met name tussen rijk en arm.
Bijv. een gated communitie een rijke enclave in een minder welgesteld deel van een stad dat zou afgunst opwekken bij dei minder welgestelden. Is het dus alleen maar een kwestie van onredelijke jaloezie en als men in gesprek gaat dan is dat opgelost ? Nee. De uitzending is anti politiek en doet de armen om het zo te benoemen geen goed. Dat al die zaken aangestipt in de uitzending een direct negatief gevolg zijn van decenia lange neo liberale politiek blijft buiten beschouwing vind ik. In gesprek gaan ? Waar grote machts ongelijkheid is ? Nee. Niet wat mij betreft.
Naam: Astrid Wijnans
Zygmunt Bauman en dochter.
Wat een indrukwekkende documentaire! Duidelijk en de waarheid. Vader en dochter hebben het gevoel van een heleboel mensen heel goed verfilmd en verwoord.
Naam: someone
illusie
Vrij zijn is een illusie. We zitten allemaal vast aan het najagen van onze eigen wensen. Als we werkelijk vrij zijn en zelf kunnen bepalen wat we doen, zullen we kiezen voor meer voor en van onszelf. Meer ruimte, meer vermaak, meer eten, meer van onze eigen ideeen/idealen. Dat zal altijd blijven gaan ten koste van de ander. (Nederland is nooit echt vrij geweest. Mensen hebben nooit werkelijk mogen denken wat zij wilden. Altijd is er een meerderheid geweest voor een denkbeeld en de rest moest volgen, als je niet meedoet wordt je niet gehoord/genegeerd. Zo gaat het in heel de wereld, vroeger al en nu nog steeds. Zelf denken kan bijna niet, want achter elk geleerd feit zit een mening verborgen.)
De angst van tegenwoordig komt niet door bepaalde groepen of door gebeurtenissen. De angst is een gevolg van het helemaal op jezelf zijn aangewezen. Een vrijheid waarbij bijna alle remmen zijn verwijderd. Waarin we zijn overgeleverd aan onze eigen lusten en de jacht ernaar, zonder te worden tegengehouden door regels en geboden, met alleen het algemeen erkend fatsoen als grens. Fatsoen wordt bepaald door een groep en kan veranderen in de tijd, een onbetrouwbare raadgever voor de lange termijn.
Het is de angst voor onszelf die nu leeft, omdat we diep van binnen weten dat we als mens niet van nature goed zijn, maar slecht. We hebben ons afgezet tegen die waarheid, omdat het algemene denken was dat we van nature goed zijn. Als we niet gaan erkennen dat we van nature slecht voor onszelf en voor anderen zijn, zitten we nog mijlenver van echte vrijheid en vrede af.U kunt hier reageren. Uw reactie verschijnt direct online.
Naam
E-mail
Uw emailadres wordt NIET gepubliceerd
Titel  
Reactie  
Verificatie code
 
  Type bovenstaande verificatie code

(Code is NIET hoofdlettergevoelig)

 

  10 jaar na 9/11

Bekijk Uitzending   Reageer

Aflevering 4: Op is mijn leven...  Vorige
  lux
Aflevering 2: Wolven in schaapskleren?  Volgende
  lux

 
 
     
    ---