Religie & cultuur in de Lage Landen IKON logo publieke omroep
Lux Het Vermoeden
De Vermoeden Viering
Lux Magazine
Het Vermoeden
Klaas van Egmond
    TV Ned 2 - Zondag 3 juni 2012 OM 11.30 uur
    herhaling: TV Ned 2 - Zaterdag 1 juni 2013 OM 11.00 uur
  Keltisch_kruis_website.jpg
 


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Klaas van Egmond
(1946) groeide op aan de rand van Leiden, waar zijn vader een bloemenkwekerij had. Hij herinnert zich hoe hij zich als kleine jongen verbaasde zich over de overweldigende natuur en zich afvroeg wat de aard en de zin daarvan was. Deze intense verwondering heeft hem nooit meer losgelaten.
Hij studeerde levensmiddelentechnologie in Wageningen en werd milieuonderzoeker. Na verschillende hoge functies bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu is hij nu faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ook is hij adviseur van de Triodosbank en plaatsvervangend kroonlid bij de SER voor de duurzaamheidagenda. Vanuit het Nederlands-hervormde milieu zocht en vond hij zijn weg in de antroposofie. Daarin boeit hem vooral de schoonheid van de samenhang tussen de verschillende bewustzijnsniveaus. Van Egmond: “Het is onze opgave, ons bewustzijn te ontwikkelen en betere mensen te worden – met de Christusfiguur als voorbeeld.”
Vorig jaar verscheen de tweede druk van zijn boek Een vorm van beschaving. Hierin benadert hij het duurzaamheidsvraagstuk anders dan via het oude actie-reactie mechanisme. Van Egmond plaatst duurzaamheid in een historisch ontwikkelingsperspectief. Dan blijken de klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de dreigende mondiale financieel-economische crisis alles met elkaar te maken te hebben. Hij roept ons op een gedeeld mens- en wereldbeeld na te streven, waarin tegenstellingen worden overbrugd: “Wij zijn medescheppers van wat er in de wereld gebeurt.”
De ‘heilige tekst’ van Klaas van Egmond komt uit De kleine Johannes, van Frederik van Eeden. Ook de kleine Johannes zoekt naar het midden, ver weg van eenzijdige waarheden. Hij leert dat spiritualiteit verbonden kan worden met de “wereld en haar weedom”.

HEILIGE TEKST   heilige tekst printen

Uit: De Kleine Johannes van Frederik van Eeden. (Een soort coming of age roman, een wonderbaarlijk mooi sprookje. Na zijn ontmoeting met Windekind, die hem de schoonheid laat zien, Robinetta, die hem voor het eerst de liefde laat voelen, het contact met Wistik (de alwetende kabouter), en Pluizer en dokter Cijfer (het materialisme en de wetenschap) is Johannes aanwezig bij de dood van zijn vader. Daarna ontmoet hij een onbekende, weemoedige man:)

‘Ik ken u! Ik ken u!’ zeide Johannes.
‘Ik was het, die u deed wenen om de mensen, terwijl gij uw tranen niet begrijpen kondet. Ik was het, die u deed liefhebben, waar gij uw liefde niet verstondt. Ik ben bij u geweest, en gij hebt mij niet gezien, ik heb uw ziel bewogen en gij hebt mij niet gekend.’
‘Waarom zie ik u nu eerst?’
‘Vele tranen moeten de ogen verhelderen, die mij zullen zien. En niet voor uzelf alleen, maar voor mij moet gij wenen, dan zal ik u verschijnen en gij zult mij herkennen als een oude vriend.’
‘Ik ken u. Ik herkende u. Ik wil bij u zijn.’
Johannes strekte de handen uit. Doch de mens wees op het glinsterende vaartuig, dat langzaam voortdreef op de vurige weg.
‘Zie!’ zeide hij, ‘dat is de weg naar alles wat gij verlangd hebt. Een andere is er niet. Zonder die beiden zult gij het niet vinden. Doe nu uw keuze. Daar is het Grote Licht, daar zult gij zelf zijn wat gij verlangt te kennen. Daar!’en hij wees naar het donkere oosten, ‘waar de mensheid is en haar weedom, daar is mijn weg. Niet het dwaallicht, dat gij gedoofd hebt, maar ik zal u begeleiden. Zie nu, gij weet het. Doe uw keuze.’
Toen wendde Johannes langzaam het oog van Windekinds wenkende gestalte af en strekte de handen naar de ernstige mens. En met zijnen begeleider ging hij de kille nachtwind tegemoet, de zware weg naar de grote, duistere stad, waar de mensheid was en haar weedom.


REACTIES

Er zijn 21 reactie(s)
Pagina: 1 2 3 4 5 

Naam: Rebecca Kolthoff
De kleine Johannes, 2012
‘Ik ken u! Ik ken u!’ zei Johannes.
‘Ik was het, die je deed huilen om de mensen, terwijl je je tranen niet begrijpen kon. Ik was het, die je deed liefhebben, waar jij je liefde niet begreep. Ik ben bij je geweest en je hebt mij niet gezien, ik heb jouw ziel bewogen en jij hebt mij niet herkend.’
‘Waarom zie ik u nu voor het eerst?’
‘Vele tranen moeten de ogen verhelderen, die mij zullen zien. En niet voor jezelf alleen, maar voor mij moet je huilen, dan zal ik aan je verschijnen en je zult mij herkennen als een oude vriend.’
‘Ik ken u. Ik herkende u. Ik wil bij u zijn.’ Johannes strekte zijn handen uit. Maar de mens wees op het glinsterende vaartuig dat langzaam voortdreef op de vurige weg.
‘Kijk!’ zei hij, ‘Dat is de weg naar alles wat je verlangd hebt. Een andere is er niet. Zonder die twee zul je het niet vinden. Maak nu je keus. Daar is het Grote Licht, daar zul je zelf zijn wat je verlangt te kennen. Daar!’ En hij wees naar het donkere Oosten, ‘waar de mensheid is en haar lijdensweg, daar is mijn weg. Niet het dwaallicht, dat jij gedoofd hebt, maar ik zal je begeleiden. Kijk nu, je weet het. Neem je beslissing.’
Toen keerde Johannes langzaam zijn blik van Windekinds wenkende gestalte af en strekte zijn handen uit naar de oprechte mens.
En met zijn begeleider ging hij de kille nachtwind tegemoet, de zware weg naar de grote, duistere stad, waar de mensheid was en haar droefheid.

Misschien vertel ik je een andere keer meer van de kleine Johannes, maar op een sprookje zal het dan niet meer lijken.

Naam: Ivy
Respect
Met diep respect voor de openende vragen van annemiek die steeds zoveel duidelijkheid brengen in de antwoorden. Een boeiende, ademende uitzending.
Naam: jaap koopman schoonebeek
natuur


Goedemorgen Klaas.

Je ontmoeting met Annemiek was open en eerlijk ,natuurlijk.
Het maakt niet uit wat je denkt ,wat je beweegt ,
waar het op aan komt is die geest terug te vinden ,
welke wij als jonggeborene bezaten!!
Het is toch op zijn minst apart ,dat wij ons gehele leven blijven zoeken ,zoeken naar de zin van ons bestaan ,de een zoekt het in kennis ,kennis uit verleden tijden ,de ander loopt achter deze kennis aan en probeert een beter mens te worden!
Wat drijft ons toch?
Het is het denken ,het denken in goed en kwaad ,dit denken is onze jarenlange indoctrinatie ,welke ons toegediend is door mensen welke ook zonder zichzelf te kennen ,kennis aannamen betreft goed en kwaad.
Klaas ,laten we terugkeren naar onze jeugd,naar onze geboorte ,naar het eerste ogenblik ,in dit eerste ogenblik zit geen dualiteit ,geen afvragen ,waarom ,of wat is de zin van ons bestaan! In dit ogenblik is alles verenigd ,in het is wat is !!

Goed weekend , groet Jaap .Its a beautiful d-d
Naam: jaap koopman schoonebeek
natuur


Goedemorgen Klaas.

Je ontmoeting met Annemiek was open en eerlijk ,natuurlijk.
Het maakt niet uit wat je denkt ,wat je beweegt ,
waar het op aan komt is die geest terug te vinden ,
welke wij als jonggeborene bezaten!!
Het is toch op zijn minst apart ,dat wij ons gehele leven blijven zoeken ,zoeken naar de zin van ons bestaan ,de een zoekt het in kennis ,kennis uit verleden tijden ,de ander loopt achter deze kennis aan en probeert een beter mens te worden!
Wat drijft ons toch?
Het is het denken ,het denken in goed en kwaad ,dit denken is onze jarenlange indoctrinatie ,welke ons toegediend is door mensen welke ook zonder zichzelf te kennen ,kennis aannamen betreft goed en kwaad.
Klaas ,laten we terugkeren naar onze jeugd,naar onze geboorte ,naar het eerste ogenblik ,in dit eerste ogenblik zit geen dualiteit ,geen afvragen ,waarom ,of wat is de zin van ons bestaan! In dit ogenblik is alles verenigd ,in het is wat is !!

Goed weekend , groet Jaap .Its a beautiful d-d
Naam: Marian Muller
Herkenning
Mooie uitzending en het geeft veel herkenning. Mededogen, medeleven is o zo belangrijk. Als daar misbruik van wordt gemaakt kan geen verbinding worden gelegd en ontstaat lijden. Het is belangrijk aan gedachten van zichzelf en indien gewenst aan gedachten van anderen, zonder oordeel, aandacht te geven. Wij mensen zijn soms een kei om het slechte naar boven te halen om zichzelf goed te voelen of goed te praten. In wezen wil iedereen als zijnde goed worden beschouwd. Zelfonderzoek, ken jezelf in goede en slechte dagen. Niemand leeft voor zichzelf alleen.
U kunt hier reageren. Uw reactie verschijnt direct online.
Naam
E-mail
Uw emailadres wordt NIET gepubliceerd
Titel  
Reactie  
Verificatie code
 
  Type bovenstaande verificatie code

(Code is NIET hoofdlettergevoelig)

 

  Klaas van Egmond

  Reageer


Naam Gast   Vorige
  gast
Naam Gast   Volgende
  gast

LINKS

Voor het artikel De dingen vallen uit elkaar, het midden houdt geen stand van Klaas van Egmond, klik hier


 


 
  ---